< p>

Veeley - Certificering europese typegoedkeuring elektrische step

Veeley en en certificering van elektrische steps

Meer informatie over de huidige Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde 2- en 3-wielers.
In het verleden had elk land in Europa zijn eigen nationale typegoedkeuringseisen voor de verschillende voertuigen zoals twee- en driewielige brom- en motorfietsen en verdere varianten. Vooral voor de fabrikanten was dat erg lastig maar ook niet houdbaar bij een stijgende vraag naar elektrische mobiliteit.
In 1999 treed dan ook de Europese typegoedkeuring voor deze genoemde voertuigen in werking. Hierbij worden een zevental categorieën van voertuigen (L1-L7) onderscheiden waarvan de eerste categorie L1 e A en B belangrijk zijn voor de elektrische steps die Skotero levert.

De kaderverordening EU 168/2013 die per 1 januari 2016 in werking getreden is regelt de goedkeuring en het markttoezicht op de automobielsector en met name de genoemde L categorie. Versterking van wettelijke bepalingen betreffende productie en verplichtingen van marktdeelnemers maken het nog niet erg gemakkelijk om elektrische steps op de markt te brengen. De kaderverordening heeft verder daarbij nog vier gedelegeerde verordeningen en een wijziging verordening EU 2016/2014.
De praktijk van vandaag is dat veel fabrikanten verkeerde testen en documenten leveren die vaak gebaseerd zijn op richtlijnen voor machines of elektrische apparaten. Dit geeft veel verwarring.
Mogelijk dat de ontwikkeling van een nieuwe NEN (EN 17128) voor lichte gemotoriseerde voertuigen zonder typegoedkeuring voor het vervoer van personen. Persoonlijk lichte elektrische steps zoals de bekende oude ‘ped’ maar in een nieuwe, veilige en hedendaagse vorm.